Кметът на Благоевград Румен Томов може да бъде отстранен от длъжност заради фирмата си, предаде БНР.

Той не е спазил законовия срок за заличаването ѝ и не е уведомил общинския съвет. Томов е прехвърлил фирмата, на която е бил едноличен собственик на сина си.

Бившият кмет Атанас Камбитов е сезирал Общинската избирателна комисия за случая.

Комисията е започнала разследване и е поискала документи от Търговския регистър и от общинския съвет.

Към дата 04.12. справката от Търговския регистър показва, че няма подадено заявление по съответния образец, с което се желае заличаване на търговеца от регистъра, както и писмото от общинския съвет показва, че към 12 декември 2019 няма постъпило уведомление до общинския съвет от г-н Томов, с което да ги е известил, че е започнал тази процедура по прекратяване на дейността и заличаване на търговец, заяви Мартин Бусаров, председател на комисията. 

Днес ОИК е провела ново заседание, за да гласува текст на писмо до кмета, който в тридневен срок може да изпрати своите съображения и документи по започналата процедура за отстраняването му от поста.

След което ще бъде взето и решението за прекратяване на правомощията му.