Патологичните лаборатории в Александровска болница, МУ Плевен и столичната онкология получиха нова апаратура за изследване на туморни маркери.

Апаратурата представлява автоматична система за обработка на препаратите, изготвени от туморни биопсии на пациенти с различни типове рак, съобщи zdrave.net.

Новите апарати ще се използват за изследване на биологичните маркери, необходими за избор на правилното лечение по метода на имуно-хистохимичния анализ и по все още новия за страната ни метод - сребърна „in situ" хибридизация.

Ползите от новото оборудване на лабораториите са две - спестяват се много часове труд на лаборантите и едновременно с това се въвежда стандартизация на изследванията, тъй като диагностичната апаратура намалява грешките при дозирането и прилагането на диагностичните реагенти.

Всяка година в България се диагностицират и оперират над 3200 пациентки с рак на гърдата. При всички тях е задължително изследването на рецепторите за естроген, прогестерон и HER2.

При липса на автоматизирана система за обработка на препаратите и използване на имуно-хистохимичен анализ, изследванията изискват по около 6 - 8 часа работа на лаборантите за установяване на хормоналния рецепторен статус и още толкова време за HER2. При използване на автоматизирани системи часовете труд намаляват повече от наполовина.

Дарената апаратура и диагностични консумативи е на стойност от четвърт милион лева. Апаратите могат да изследват между 5 и 20 препарата, какъвто е обичайният брой изследвания в нашите лаборатории. Така цената на консумативите и единичното изследване става доста по-приемлива.

Освен даряването на диагностичната апаратура Рош България ще инвестира в обучението на лаборанти и лекари, което има за цел използване на пълния потенциал на новото оборудване.