Педофилията в България се развихря. Този проблем надхвърля границите на страната ни, характерен е за целия Европейски съюз и света като цяло.

Напоследък обществото стана по-търпимо към различните прояви на безнравственост и към педофилията в частност. Това становище изразиха на пресконференция от Граждански форум за защита на децата и семейството и Асоциация „Общество и ценности".

По данни на ООН, около една трета от всички момичета са преживели период на сексуално насилие. Над 750 хиляди педофили постоянно дебнат за жертви в Интернет. Мрежата се превърна в световен пазар на детска порнография, обявиха от неправителствените организации.

Страната ни е на трето място в Европа по сексуална експлоатация. Според данни на неправителствените организации, всяка година жертва на трафик по света стават между 600 и 800 хиляди души, като 50% от тях са непълнолетни и деца.

Броят на малолетните, станали жертва на порнографските мрежи, непрекъснато расте - между 10 и 100 хиляди в световен мащаб, като възрастта на децата, с които се злоупотребява сексуално, непрекъснато пада.

Сайтовете,форумите в Интернет и Facebook са се превърнали в основните средства на педофилите в контакт с малолетни. Достъпът до нови технологии и промяната на начините на производство и потребление затрудняват борбата срещу педофилията.

Според представителите на Гражданския форум за защита на децата и семейството, основни фактори, съдействащи за ръста на сексуалното насилие над децата, са кризата на семейната институция, чувството на безнаказаност от страна на извършителите на подобен род престъпления, бумът на порнографията в Интернет, насърчаването на ранната сексуална активност, натрапването на еднополовото поведение и трафикът на хора с цел сексуална експлоатация.

Според гражданските организации липсва обучение от страна на българските власти, насочено към предотвратяване на незаконния трафик, ранната сексуална активност, последствията от хомосексуалния живот.

Семействата днес се намират в състояние на криза и все повече деца са оставени да се грижат сами за себе си. Родителите са ангажирани и често не знаят какво правят децата им през свободното си време. Това създава предпоставки педофилите да си осигуряват изключително лесен достъп до децата.

Петър Вълков от Граждански форум за защита на децата и семейството цитира случая в Силистра с Мартин Карамихайлов, който си осигурил достъп до млади хора, членувайки в младежкия БЧК в града.

Често действията на педофилите биват разкривани едва след извършване на престъплението. Според гражданския форум, липсата на активно прилагане на закона създава предпоставки подобни действия да се извършват отново и отново.

Специалистите обявиха, че 100 000 уеб сайта съдържат нелегална детска порнография. 90% от децата у нас между 8 и 16 години вече са гледали порнография в Интернет. Най-голямата група потребители на порнография са младежите между 12 и 17 години.

Според представителите на неправителствените организации, почти всяка телевизионна реклама съдържа сексуален подтекст и дори изкуството и културата насърчават ранната сексуална активност. Достъпът до порнография на улиците е неконтролиран, както и печатът и разпространението на реклами и списания с еротично съдържание.

Според психолози агресивните гей паради и прожектирането на филми, насърчаващи педофилията са немалка част от проблема. Един от примерите, които посочиха, е филмът „Съзряването на Максимо Оливерос", прожектиран по време на гей фестивала в София през декември 2009г.

Хомосексуалистите в глобален мащаб са едва от 1 до 3% от населението, но те извършват около 33% от всички сексуални престъпления срещу деца, категорични са от неправителствените организации.

В същото време според тях правителството, под натиска на агресивното гей лоби, се опитва да приеме закони, определящи като „слово на омраза" дори изнасянето на подобни статистики.