Рамков договор за оказване на взаимна консултативна и лечебно-диагностична медицинска помощ е подписан днес между болниците "Пирогов" и АГ болницата "Шейново".

Подписи под споразумението са поставили изпълнителните директори Димитър Раденовски и Иван Костов.

По линия на договора "Пирогов" ще осигурява на АГ "Шейново" спешна и неотложна консултативна и лечебно-диагностична помощ по медицинските специалности реанимация и интензивно лечение, обща и коремна хирургия, урология, детска хирургия, неврохирургия, вътрешни болести, токсикология, трансфузионна хематология, включително спешна доставка на кръв и кръвни продукти. съдебна медицина, ендокринология, както и образна диагностика - компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс.

От своя страна от "Шейново" ще осигуряват на университетската болница партньорство в областта на нормалното и патологичното акушерство - спонтанно и оперативно раждане, прекъсване на бременност по медицински показания, нормален и патологичен пуерпериум, в областта на мамологията - скринингова и уточняваща диагностика на млечната жлеза), както и в областта на инвазивната пренатална диагностика.

Съгласно споразумението служителите на МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ще могат да ползват акушерска и мамологична помощ в "Шейново" при преференциални условия.