Почти 25 г. е продължило дело за обезщетение на вреди, нанесени на работник от неговия работодател. Това е най-продължителното дело от последния отчет на Инспектората към ВСС по глава III "а" от ЗСВ в периода 1 юли - 30 септември 2020 г, съобщиха от Инспектората на ВСС.

Това е най-продължителното производство, констатирано от Инспектората към ВСС при проверка на 122 заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 юли - 30 септември 2020 г. От тях 86 са основателни, като 20 са по наказателни, а 66 - по граждански, търговски и административни дела.

Делото е образувано през 1994 г. пред Софийски градски съд, като разглеждането му на първа инстанция е продължило до 2005 г.

В това производство са насрочени 29 съдебни заседания. Основните причини за многократното отлагане на съдебните заседания са две. На първо място е големият брой експертизи, извършени по делото. Назначени са били три съдебно - медицински експертизи (санитарно-хигиенна, токсикологична и пулмологична) за определяне на характера на претърпените от ищцата неимуществени вреди и връзката им с условията на труд в предприятието на ответника, както и съдебно-счетоводна експертиза, която е била извършвана повторно от три вещи лица, за установяване на размера на претърпените имуществени вреди.

По тройната съдебно - счетоводна експертиза са възлагани допълнителни задачи на вещите лица четири пъти, делото е било отлагано няколко пъти. В касационното производство във ВКС единственото съдебно заседание е насрочено 1 година и 2 месеца след образуване на делото.

От Инспектората акцентират, че има изчезнали документи - касационна жалба, от кориците на делото.

Продължително забавяне е допуснато в производството по гр.д. № 429/2006 г. по описа на САС при администрирането на касационната жалба до ВКС от 10.05.2007 г., подадена от въззивницата и ищец по делото. Тази касационна жалба е изчезнала от кориците на делото преди да бъде администрирана.

Три години и 8 месеца е продължило разглеждането на производството за възстановяване на изгубени книжа В резултат на изгубването на жалбата и забавянията в производството по възстановяването ѝ, нейното разглеждане е започнало повече от 10 години след подаването ѝ.

Отчетът по глава трета "а" от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 юли - 30 септември 2020 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16 .