Затлъстяване, астма и гръбначни изкривявания са най-честите заболявания сред учениците в област Добрич, показва проучване на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.

Изследването обхваща повече от 20 200 деца на възраст от седем до 18 години, съобщи Радио Варна. Регистрирани са общо 1260 заболявания и аномалии при профилактичните прегледи на учениците през учебната година.

Почти всяко трето дете е с наднормено тегло. На второ място по честота на заболяването е астмата, на трето - гръбначните изкривявания. С тези диагнози са и най-много  от диспансеризираните ученици, които са над 700.

РИОКОЗ препоръчва на медицинските специалисти да следят за спазване на хигиенните изисквания в учебния процес и да популяризират здравословното хранене и профилактиката на гръбначните изкривявания.