Синдикалната федерация на служителите в МВР - СФСМВР няма да даде толеранс на новото правителство и няма да приеме за ръководители на МВР да бъдат номинирани лица, които са свързани с провала на реформите във ведомството, съобщават от организацията.

СФСМВР няма да даде толеранс от 100 дни на новото управление по отношение решаването на проблемите в областта на сигурността.

Обявяват се решително срещу корупцията, дефицита на социален диалог и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.

СФСМВР с огромно неудоволетворение отбелязва липсата на реални действия от страна на служебното ръководство на МВР за намаляване на допуснатия дисбаланс в заплащането, предизвикан от изключително несполучливата реформа, влязла в сила от 1 февруари 2017 г.

Министър Узунов и екипът му не предприеха никакви действия, въпреки декларираните от тях намерения, за разрешаване на проблемите в МВР, считат от федерацията.

Проявената от СФСМВР толерантност и коректност, която има за цел да не се увеличава допълнително възникналото социално напрежение преди проведените парламентарни избори, както и справедливата им оценка за липса на вина в служебния кабинет по отношение на настъпилите сериозни нарушения в трудовите, социални и икономически права на членовете, не бяха оценени правилно, смятат те.

От федерацията смятат, че не е направен дори опит за откриване на лицата, отговорни за сегашното състоянието на служителите в МВР, работещи на терен - силна демотивация в следствие на допуснатите груби деформации в заплащането на труда и плащането на моралната цена на проявеното очевидно професионално невежество, довело до хаос в управлението.

Допълват, че в момента МВР е в тежка криза, предизвикана от множество, най-малко 4 за последните 8 години, взаимно противоположни и неефективни реформи.

Федерацията смята, че всички парламентарно представени партии са запознати в детайли с проблемите. Във всички парламентарно представени партии има специалисти, способни да предложат реални и бързи решения за излизане от кризата. Необходими са само политическа воля и консенсус по отношение на един от стълбовете на държавността- сигурността на гражданите.

СФСМВР настоява за незабавни действия в тази посока, след конституиране на новия български парламент, с ясно дефинирани срокове и отговорност, която ще бъде потърсена ако сроковете не бъдат спазени.

СФСМВР настоява за незабавно повишаване на доходите на служителите на МВР, за реален диалог, на равноправни начала. Настоява и лица, свързани с провала на реформите, да не бъдат номинирани за ръководители на ведомството.

При продължаващо незачитане на трудовите, социалните и икономическите права на служителите, които представлява най-голямата синдикална организация в МВР, ще бъдат предприети действия в тяхна защита. Всички действия за възстановяване достойнството на служителите в МВР и осигуряване на достойно заплащане ще бъдат съобразени със законовите разпоредби на Република България.

СФСМВР е най-голямата синдикална организация в МВР, в която членуват над 7 500 служители - както държавни служители, така и лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност на МВР на територията на цялата страна. Основана е през февруари 2009 година, непосредствено след протести на служители в МВР от края на 2008 година.

Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на социално-икономическите и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на Устава на СФСМВР.