Дирекция Социално подпомагане във Видин е сезирала районната прокуратура за насилие над 14-годишен  възпитаник от Дома за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа в Ново село, информира БНР.

Представител на неправителствена организация сигнализира, че управителят на преходното жилище в дома Людмил Василев е нанесъл побой на 14-годишния Стефчо Нончев.

Екип от Агенцията за закрила на детето изготвя доклад за насилие над детето. Предвидена е индивидуална работа на психолог с момчето по индивидуална програма, както и  групова работа с децата, които са станали свидетели на инцидента.

Въпросната сцена се разиграла на 14 февруари в дневната на преходното жилище, където децата са гледали телевизия след общоселксия празник по случай Трифон Зарезан.

Случаят продължава да се обследва от социалните работници и прокуратурата.