В рамките на заседание на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи" министърът Стоянов очерта основните приоритети пред МВР и България. Това са подготовката за прилагането на Пакта по миграция и убежище и укрепването на националните системи за убежище и връщане, навременното стартиране на системата Вход/Изход и пълното операционализиране на Фронтекс. Това съобщиха от МВР.

Той отбеляза, че паралелно с това следва да се работи за подобряване на ситуационната картина в Шенген и да се противодейства още по-активно на организираните престъпни мрежи за контрабанда на мигранти. Според него е необходимо да има засилено полицейско оперативно сътрудничество между държавите, което да включва интензивен обмен на информация; увеличаване на съвместните дейности между групи държави, както и на национално равнище; определяне на точки за контакт на стратегическо и оперативно равнище, които да наблюдават съвместните дейности и да реагират бързо при спешни ситуации и нови тенденции; координирани паралелни дейности срещу дейността на мрежите за контрабанда на мигранти и съвместни разследвания с подкрепата на Европол и Евроджъст.

Калин Стоянов поясни, че страната ни е предприела всички технически и оперативни мерки за осигуряване на плавното премахване на проверките по границите на България и Румъния във връзка с членството в Шенген. По думите му непрекъснато се надграждат мерките за контрол на първичните и вторичните движения, сътрудничеството с третите държави и европейските агенции, както и мерките за увеличаване на връщанията.

Вътрешният министър подчерта, че ролята на Фронтекс е изключително важна. Стоянов посочи, че е необходимо засилване на сътрудничеството между Фронтекс и държавите членки, изложени на непрекъснат миграционен натиск, както и от подобряване на осведомеността, което да повиши качеството на анализа на риска.

Той изрази увереност, че връщанията на мигранти ще увеличат броя си, ако агенцията има по-разширени правомощия за сътрудничество с третите държави. Важно е да се засили сътрудничеството с третите държави в контекста на справянето с незаконната миграция и с контрабандата на мигранти, добави министър Стоянов.

"Фронтекс" праща още стотици служители по границата ни

"Фронтекс" праща още стотици служители по границата ни

Европейската агенция ни подкрепя и за сухопътен Шенген