Да бъде заличена политическа партия "Възраждане" е поискано от Софийската градска прокуратура, която внесе искова молба в Софийския градски съд (СГС), съобщиха от прокуратурата.

Основание за това искане е постъпил сигнал от 04 юни 2020 г. за нарушения в дейността на партия "Възраждане". От отдел "Гражданско съдебен надзор" към СГП проверяват сигнала според Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Предварителната проверка е установила следните нарушения при регистрацията на ПП "Възраждане". Те са:

Деклариране на неверни данни за присъствието на най-малко 500 граждани с избирателни права на Учредителното събрание на партията;

Установено е, че към датата на провеждането на Учредителното събрание има данни за 86 души, които са били извън територията на страната, а са вписани като учредители;

108 от хората, чиито имена фигурират върху декларации като учредители (общо 580 броя), са заявили, че подписите в списъците не са техни. 87 лица са заявили, че не са подписвали Декларация за индивидуално членство по Закона за политическите партии;

Други 120 членове са заявили, че изобщо не са присъствали на Учредително събрание на ПП "Възраждане";

За двама, които са починали през юни 2014 г. има попълнени декларации за индивидуално членство, на които са положени и подписи като участници в Учредително събрание, проведено на 02 август 2014 г. Смъртта е доказана от заверени препис-извлечения от актове за смърт.

На базата на тези материали е внесена искова молба за образуване на дело. След насрочването му същото ще бъде разглеждано в открито съдебно заседание с призоваване на заинтересованите страни.