От Софийската градска прокуратура (СГП) внесоха протест в Административния съд на столицата срещу Системата за прием на първокласници в общинските училища в София.
От държавното обвинение искат Системата да бъде обявена за нищожна.

Разпоредбата е приета от Столичен общински съвет с решение от 23 февруари 2017 г. В нея се разрешава при голям брой кандидат-първокласници, всяко училище да може да приеме до три допълнителни критерия за прием.

По този начин от Столичния общински съвет (СОС) са разширили без правно основание възможността за прием на ученици в първи клас. Това е грубо нарушение на Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за организация на дейностите в училищното образование. Системата, приета от общинския съвет е разработена на основание на тази наредба.

Има място за всеки първокласник в страната, увери МОН

Има място за всеки първокласник в страната, увери МОН

В столицата наесен се очакват около 10 хиляди нови първолаци

С възможността за допълнителни критерии се създават условия за възникване на закононарушения за прием на учениците в първи клас във всички общински училища на територията на СО.

С това правило се дава възможност да се създават всякакви критерии от отделните училища. Така се нарушава принципът на единност в приема на ученици, нарушаване гаранцията за равнопоставеност на всички кандидат - първокласници и невъзможност за контрол върху процеса на общия прием на ученици в първи клас в училищата на територията на СО.

Излизането извън определените законови рамки на критериите в случаите "при голям брой кандидати за прием в първи клас", води до незаконосъобразност на модела на подбор, смятат от прокуратурата.

Първолаче кандидатства в 8 училища, никъде няма място за него

Първолаче кандидатства в 8 училища, никъде няма място за него

Родители сменяли фиктивно адреса си

Припомняме, преди седмици родители сезираха прокуратурата, тъй като децата им не бяха приети в нито едно от осем училища в близост до дома. Същевременно родители на първокласници се регистрират временно на адреси, за да могат децата им да учат в избрани от тях училища.