Прокуратурата, Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията сключиха споразумение за взаимодействие при разследване на произшествия и инциденти, възникнали във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Главният прокурор Сотир Цацаров, вътрешният министър Валентин Радев и работи и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подписаха споразумение на взаимодействие и сътрудничество при разследването на тези произшествия.

Със споразумението се урежда редът за взаимодействие и сътрудничество между трите институции в хода на разследването на произшествията във въздушния, водния и железопътния транспорт. Споразумението предвижда и органите паралелно да провеждат разследванията за тези инциденти.

Разследванията във връзка с безопасността се извършват, когато има възникнали произшествия и инциденти, обясняват от институциите. Разследванията имат за цел единствено установяване на причините, довели до настъпването на съответното произшествие. Тези разследвания не включват изследване на въпроса за вината или отговорността, провеждат се независимо и не засягат каквито и да били наказателни или административни производства.

Разследването във връзка с безопасността се извършва от съответна комисия, назначена съобразно изискванията на ЗГВ, КТК и ЗЖТ по направленията транспорт, като до тяхното назначаване функциите им се изпълняват от специализираните звена на направленията транспорт на дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Досъдебните производства за произшествия и инциденти в транспорта, при които е причинена смърт, телесни повреди или материални щети, както и в случаи на терористични актове или други актове на незаконна намеса в дейността на въздушния, водния или железопътния транспорт, се провеждат в съответствие на Наказателно процесуалния кодекс.

Споразумението предвижда създаването на организация за поддържане на постоянна връзка с цел постигането на ефикасно взаимодействие и сътрудничество между институциите, като страните по споразумението са определили лица за контакт. Органите на МВР ще осъществяват охрана на мястото на произшествие, а ръководителят на разследването във връзка с безопасността може да поиска ограничаване на придвижването на транспортни средства в района на произшествието.

В случаите на провеждане на наказателно производство, преди извършването на огледа, органите на досъдебното производство и ръководителят на разследването за безопасност съгласуват границите на местопроизшествието и последователността на неотложните следствени действия с цел осигуряване на безопасно боравене и запазване на установените доказателства.

В тристранното споразумение се посочва и че страните са длъжни да осигуряват безопасно боравене с всички доказателства, както и да предприемат действия за запазването им. В споразумението е предвидено и провеждане на съвместни обучителни и квалификационни мероприятия в областта на разследването на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.