Прокуратурата внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу организирана престъпна група за получаване на подкупи срещу издаване на ТЕЛК решения.
Групата се състои от трима лекари от ТЕЛК – трети състав, към Старозагорската болница „Проф. Д-р Стоян Киркович”.

Издадените ТЕЛК решения осигуряват на здрави лица инвалидни пенсии за нетрудоспособност над 50%.

На съд са предадени Надежда Тодорова, председател на ТЕЛК III състав при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора, Мария Жекова и Нели Канева - членове на комисията и Димитрина Рангелова - секретар.

Според обвинителния акт групата е започнала да взима подкупи от февруари 2013 г., като секретарят Димитрина Рангелова приема молбите за освидетелстване на страдащи от белодробни заболявания деца и възрастни от областите Стара Загора, Хасково и Кърджали.

На здравите „пациенти“ и на лицата с под 50% инвалидност тя давала указания какво документи следва да представят, какво да говорят при освидетелстването и колко пари трябва да дадат за лекарите от комисията.

Най-честата поставяна на здрави пациенти „диагноза“ била астма, а част от документите, които кандидатите представяли, били фалшиви .

Преди всяко заседание на комисията Рангелова уведомявала останалите участнички в групата кой от подалите молба за освидетелстване „се е отчел“. Сумите, които събирала, варирали между 100 и 500 лева. Към получените банкноти Рангелова прикрепяла с кламер листче, на което собственоръчно изписвала името на отчелия се.

В края на всеки работен ден или в началото на следващия тя разпределяла парите между останалите участници, като най-голям дял заделяла за председателката на комисията Надежда Тодорова.

Според прокуратурата от февруари 2013 г. до 4 юли 2013 г., когато участниците в групата са задържани от служители на ГДБОП, те получили 22 подкупа на обща стойност 4950 лв. и 50 евро.

От тях 2000 лв. Отишли при председателя на комисията Надежда Тодорова, а останалите са разпределени между останалите участници.

С разкриването и задържането на престъпната група е предотвратено източването на социалните фондове.

При разследването на групата освен събрани веществени доказателства, са използвани и СРС-та. Събрани са показанията на 85 свидетели.