Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство срещу бившия ректор на Медицински университет – София за престъпления по чл. 282 от НК и по чл. 219 НК, съобщиха от държавното обвинение.

Данните, послужили за образуване на досъдебното производство, се съдържат в предварителен одитен доклад на университета, изготвен от Министерство на образованието, който е изпратен на прокуратурата.

Припомняме, вчера МОН сезира прокуратура и ДАНС за нарушения в МУ.

Според доклада бившият ректор на МУ-София е предприел действия по незаконосъобразно премахване на Студентски стол № 8 чрез провеждане на открита процедура на избор на изпълнител.

Установено е, че този имот представлява публична държавна собственост и процедурата по премахване следва да бъде извършена след решение на Министерски съвет за обявяване на имота от публична в частна държавна собственост. Без такова решение на МС и въпреки, че областният управител на София е изразил становище в този смисъл, бившият ректор на МУ - София е предприел действия по разрушаването на студентския стол.

Предмет на разследване е изложеното в одита относно действията на бившия ректор на МУ-София във връзка със сключените договори за провеждане на обучение на чуждестранни студенти в центрове за предклинично обучение в Швейцария, Германия и Кипър.
Функционирането и провеждането на обучение в такива центрове не е предвидено в Правилника за устройството и дейността на МУ-София, където са уредени структурата и функциите на органите на управление на отделните и обслужващи звена, и филиали на университета.

Установено е, че в периода 2014 г. - 2016 г. МУ-София е провеждал изнесено обучение срещу заплащане в Швейцария и Кипър на 146 чуждестранни студенти, които са приети да се обучават без полагане на изпит по химия и биология, а само с тест за владеене на английски език. Това е в нарушение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по „Медицина“ и „Дентална медицина“.

За тези студенти е събирана такса по 1000 евро годишно, а след втората година студентите е трябвало да преминат на обучение в България, като таксата за обучение за третата и следващите години е в размер на 8 000 евро. Налице е необосновано ниска такса за обучение на тези студенти в първите две години.

Тези действия на бившия ректор са в нарушение на Закона за висшето образование и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор( ЗФУКПС).

Данните за безстопанственост се извеждат и от констатациите за изразходвани бюджетни средства за командировки на бившия ректор на МУ-София до Доминиканската република, Москва, Иркутск, Чили, Оман, Хавана, Токио, Йокохама, Киото, Сеул и др., без да има реална възвращаемост за университета.

Предмет на разследването ще бъде и закупуването на лек автомобил с висока проходимост м. „Range Rover Sport 4 х4“ през 2014 г. на стойност 177 108 лв. Според одитиращите от МОН тези разходи са извършени в нарушение на ЗФУКПС и Закона за публичните финанси.