От Софийска градска прокуратура внесоха в Спецсъда обвинителния акт срещу Румен Овчаров, съобщиха от прокуратурата. Обвиненията са за умишлена безстопанственост и за длъжностно престъпление. Спрямо Румен Овчаров е взета мярка за неотклонение "подписка".

Бившият министър на енергетиката в кабинета "Станишев" Румен Овчаров е обвинен за това, че в периода от 09 юни 2006 г. до 18 юли 2007 г. в София, в качеството си на министър на икономиката и енергетиката не е упражнил достатъчно контрол. Тогава той е представлявал орган, упражняващ правата на държавата в еднолично търговско дружество със 100 % държавно участие "Мини Бобов дол" ЕАД гр. Бобов дол.

Румен Овчаров ощетил "Мини Бобов дол" с близо 9 млн. лв.
Обновена

Румен Овчаров ощетил "Мини Бобов дол" с близо 9 млн. лв.

Ново "прецизно" обвинение на прокуратурата

В резултат на неупражнения контрол са последвали значителни щети за "Мини Бобов дол" ЕАД в общ размер 8 940 231,47 лева. Престъплението е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Второто обвинение спрямо Овчаров е за това, че в периода от 31 март 2006 г до 26 февруари 2007 г. като министър на икономиката и енергетиката е надвишил властта си и е нарушил служебните си задължения. Целта му, според държавното обвинение, е да набави облага за частно дружество.

Облагата се изразява в осигуряване на възможност за добив на подземни богатства, изключителна държавна собственост. От това са настъпили немаловажни вредни последици за "Мини Бобов дол" ЕАД и Българската държава. Случаят е особено тежък, пишат от прокуратурата.

Румен Овчаров получил призовка за трето дело

Румен Овчаров получил призовка за трето дело

Групата олигарси, която продължава да управлява България, работи

С обвинителния акт се инкриминират действията на Румен Овчаров във връзка с упражняване правата на държавата във въгледобивното предприятие "Мини Бобов дол" ЕАД гр. Бобов дол, поясняват от прокуратурата.

Като енергиен министър Румен Овчаров бил запознат с влошените финансови показатели на дружеството, поради което извършил смяна на Съвета на директорите. Новоизбраният съвет на директорите предложил три оздравителни плана за дружеството, но и трите били отхвърлени без мотиви от страна на министъра, информират от държавното обвинение.

През пролетта на 2006 г. към дейността на дружеството проявили инвеститорски интерес две частни компании.

Въпреки изискването за провеждане на търг при наличие на повече от един кандидат, Румен Овчаров дал разрешение на "Мини Бобов дол" ЕАД да отдаде възмездно под наем за срок от 5 години на рудник "Ораново" ЕООД активи, собственост на "Мини Бобов дол" ЕАД, при условията на пряко договаряне.

Извършените две финансови проверки от работни групи към министерство на икономиката и енергетиката установили, че при сключения договор за наем не са постигнати заложените цели и не е постигнато финансово оздравяване на "Мини Бобов дол" ЕАД. Дружеството продължава да работи на загуба и да трупа задължения, тъй като наемната цена дори не покривала амортизационните разходи.

Въпреки че бил запознат с тези констатации, Румен Овчаров умишлено не предприел действия за тяхното отстраняване.

През този период Овчаров нарушил служебните си задължения като допуснал да се извършва добив на подземни богатства, изключителна държавна собственост, без проведена процедура за предоставяне на концесия от дружеството наемател. От това са настъпили немаловажни вредни последици за "Мини Бобов дол" ЕАД и Българската държава, гласи обвинението.

Ако бъде признат за виновен, по първото обвинение Румен Овчаров може да отиде в затвора от една до 10 години и да бъде лишен от правото да заема определена държавна или обществена длъжност и да упражнява определена професия или дейност.

За второто обвинение се предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, както и лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност, уточниха от прокуратурата.