Прокуратурата в Добрич протестира срещу наредби на общините Шабла и Каварна за озвучаването на открити площи на заведенията за хранене и развлечение.

Според прокуратурата текстовете в наредбите са незаконосъобразни. И двата документа противоречат на действащата норма в Закона за защита от шума в околната среда, където забраната за озвучаване на открити площи е времево установена в интервала от 23 до 7 часа.

В приетите общински наредби от общинските съвети в Шабла и Каварна се забранява ползването на озвучаване на открито от 14 до 16 ч. и след 24 ч. в обекти, които се намират на по-малко от 200 метра от жилищни сгради за Шабла и в урбанизираната територия на Каварна.

С двата протеста Окръжната прокуратура в Добрич иска от Административния съд те да бъдат отменени.

С двата протеста Окръжната прокуратура в Добрич иска от Административния съд наредбите да бъдат отменени.