Прокурор Гергана Мутафова е предложението на прокурорите от съдебния район на Апелативна прокуратура гр. Пловдив за изборен член на ВСС от квотата на прокурорите, съобщават от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Гергана Мутафова е районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив. Нейното предложение е депозирано вчера в деловодството на ВСС, като за него са се подписали 153 магистрати от Апелативна прокуратура гр. Пловдив, Окръжните прокуратури в градовете Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали, както и от деветнадесет районни прокуратури в апелативния район.

Кандидатурата на Мутафова е мотивирана от нейните професионални и лични качества. През годините се е наложила сред колегите си като добър и уважаван човек и ръководител, съпричастна към проблемите на магистратите и служителите и в същото време справедлива при вземането на решения, споделят магистрати от Пловдив.

Издигнатите кандидати трябва в 14-дневен срок от предложението да представят в писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността на ВСС, както и документи за съответствие с изискванията на закона. В същия срок Инспекторатът към ВСС трябва да направи подробни справки и всички проверки според Закона за съдебната власт (ЗВС).

Прокурори внесоха първите две предложения за член на ВСС

Прокурори внесоха първите две предложения за член на ВСС

Прокурорите предложиха Огнян Дамянов и Магдален Маринов

Вчера станаха ясни първите две предложения за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите - Огнян Дамянов и Магдален Маринов. Крайният срок за постъпване на предложения за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите изтича на 27 март, понеделник, а Общото събрание на прокурорите ще се проведе на 27 май и на 3 юни. В него имат право да вземат участие 1506 прокурори от цялата страна.

Припомняме, срокът за подаване на предложения за изборни членове на ВСС от квотата на следователите изтече на 14 март. Следователите излъчиха само една кандидатура - тази на Евгени Диков, директор на Националната следствена служба (НСС) и заместник на главен прокурор по разследването.

Следователите остават с едно предложение за нов член на ВВС

Следователите остават с едно предложение за нов член на ВВС

До сега предложението от квотата на съдиите също е едно

Общото събрание на следователите ще се проведе на 13.05 и 20.05.2017 година, като в него право на участие имат 444 следователи от цялата страна.

От квотата на съдиите за предложение за изборен член на ВСС също е постъпила само една кандидатура - тази на Илияна Тодорова Балтова - съдия в Апелативен съд - гр. Бургас.