Промени в НПК ускоряват съдебното производство. Това увери Евгени Стоянов, зам.-министър на правосъдието, след като днес Министерски съвет прие Закон за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс-НПК.

Стоянов посочи, че с промените се стремят да постигнат няколко основни цели. "На първо място желаем ускоряване на съдебното производство при запазване на ефективното и качествено разследване. Ускоряването може да се постигне с предлагането на т.нар. ускорено производство, което може да бъде инициирано вече от пострадало и ощетено юридическо лице. Урежда се т.нар. разпоредително заседание. Основната идея е в него да се решат въпросите има или няма допуснати съществени процесуални нарушения. След като този въпрос получи отговор делото да не може да бъде връщано, например от вазивна инстанция след 2 години", посочи той.

Стоянов коментира още, че с промените желаят да гарантират ефективното наказателно правораздаване по отношение на корупциоnните престъпления, извършени от лица от висшия държавен ешелон, като използват капацитета на специализирания съд и прокуратура.

"През годините досега действащите там магистрати добиха компетентност в тази област. Въвеждат се няколко акта и на ЕС. Може да поставим като цел незабавно да се приведе в изпълнение влязла в сила присъда, ако тя е лишаване от свобода или по-тежко наказание. По тази начин даваме знак и пред ЕК и се надяваме да постигаме по-добри резултати", посочи той.