Върховната административна прокуратура възложи проверка на министъра на околната среда и водите и на областния управител на област Варна относно правото на собственост върху терена, на който се намира Ботаническата градина във Варна.

Във ВАП е образувана преписка по информация, че частни лица са заградили десетки декари от Ботаническата градина. Съобщава се за проблеми с правото на собственост върху терена на Ботаническата градина, както и с опасността от погиване на защитени видове растения, намиращи се там.

Екоминистърът и областният управител на Варна трябва да изяснят всички засегнати въпроси, както и тези, които имат значение за правилното решаване на изнесените проблеми. Трябва да се предприемат всички предвидени в нормативните актове административни и административнонаказателни мерки и законосъобразна реакция, ако бъдат установени нарушения. Ако в хода на работата по случая бъдат установени и данни за престъпление, следва да се сезира компетентната прокуратура и структури на МВР.

Прокуратурата във Варна проверява отнемане с ЧСИ на Ботаническата градина към СУ "Св. Климент Охридски"

Прокуратурата във Варна проверява отнемане с ЧСИ на Ботаническата градина към СУ "Св. Климент Охридски"

Представили се за собственици на 18 дка от територията на Ботаническата градина

Трябва да се изяснят и обстоятелствата относно ограждането на територия от Ботаническата градина във Варна и законноста му, предотвратяване на нарушения, предотвратяване на опасност от погиване на защитени растителни видове, както и реализация на административна и административнонаказателна отговорност при наличие на предпоставки.

ВАП е изискала информация за предприети действия и от Окръжнато прокуратура във Варна.

Резултатите, предприетите мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, както и наложените санкции трябва да бъдат отразени в доклад, който да бъде пратен във ВАП в най-кратък срок.