Софийскага градска прокуратура нареди проверка на организацията на лова и риболова по време на извънредното положение у нас.

Тя трябва да бъде извършена от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - Западна България и Регионалната дирекция по горите-София към Изпълнителната агенция по горите.

От двете агенции е изискан доклад за взетите мерки относно ограничаването и/или забрана на лова и риболова на контролираните от тях територии.

Проверява се и организацията по предотвратяване на движението на ловци и риболовци предвид обявеното извънредно положение.