Върховната административна прокуратура сезира министъра на земеделието, храните и горите да извърши проверка на сигнал за сеч на вековна дъбова гора край Котел.

За изясняването на случая трябва да се проучат предвидените по лесоустройствения проект мероприятия, кога и какви дървесни видове са маркирани, какъв вид е сечта, какъв е видът на добива - за бичене, фурнир или шперплат, и за какво точно са маркирани дърветата. Освен това ще се проверява дали сечта е съгласувана с РИОСВ, изпълнена ли е процентно до 25% с оглед наличието на вододайна зона и т.н.

Информацията от проверката трябва да бъде обобщена в доклад, в който да бъдат отразени посочените констатации, допуснати нарушения, образувани административнонаказателни производства, както и мерки за преустановяване на нарушенията.

Докладът трябва да бъде изпратен до ВАП в най-кратък срок.

По случая се е самосезирала и Районната прокуратура в Сливен.

Досъдебното производство е започнало на 12 септември. Претърсени са офиси в Държавното горско стопанство в Котел, откъдето е иззета цялата документация относно въпросната сеч. Осъществени са и огледи на мястото на сечта в местностите Калугера и Боров чучур.

По досъдебното производство е извършен и оглед в склад на търговско дружество, където е съхранявана част от отсечената дървесина.

Предстои по досъдебното производство да бъдат назначени съответните експертизи.

"Бетонира се морето. Сече се вековна гора в планината. Време е да спрем унищожението на уникалната българска природа!". Това написа в Туитър главният прокурор Иван Гешев па случая.