Нов цех в старозагорско общежитие ще дава работа на 30 лишени свобода, съобщават от Министерството на правосъдието. Това стана ясно на днешното откриване на производствено помещение за изработване на арматурни заготовки.

Цехът е на територията на затворническото общежитие от закрит тип "Черна гора" към затвора в Стара Загора. Предвижда се, след като преминат специално обучение, в него да работят 30 затворници. Работната среда ще бъде оборудвана със съвременна техника и ще отговаря на всички изисквания от охранителна гледна точка.

До момента вложените от държавното предприятие средства в изграждането производственото помещение са около 47 000 лв., а от страна на фирмата инвеститор - над 1 млн. лв.

Затворниците да работят, настоява асоциация

Затворниците да работят, настоява асоциация

Българските затвори не са готови за истинската престъпност

Заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов изтъкна важността на политиката за подобряване на възможностите за трудова ангажираност на лишените от свобода чрез привличане на повече потенциални работодатели и подобряване на условията за производствени дейности на територията на затворите.

По данни на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към началото на юни 2019 г. общият брой на работещите затворници е 2977. От тях най-голям е делът на лишените от свобода, на които с тяхно писмено съгласие администрацията на затвора може да възлага доброволен неплатен труд - 1395 души.

Държавно предприятие "Фонд затворно дело" е ангажирало 901 затворници, а заетите по домакински щат са 681. Основните области, в които затворниците полагат труд, са обслужващата и комунално-битовата дейност, строителната дейност, селското стопанство и изработването на изделия на ишлеме.

Предвижда се в скоро време в затворническото общежитие "Черна гора" да приключи изграждането на санирани възли във всяка килия, както и баня и умивалня на всеки етаж. Строителните дейности включват и обособяване на нови кухненски блок и столова, нови учебни стаи, фитнес зала и помещения за групова работа.