През 2017 година в България се наблюдава ръст на пазарите на нелегално горива, секс услуги и канабис.
Междувременно у нас се отчита свиване на някои от основните криминални пазари като този на организираните ДДС измами, на нелегални тютюневи изделия и износа на секс услуги.

Това сочат данни от доклада на Центъра за изследване на демокрацията за Оценка на заплахите от организираната престъпност в страната.

Снимка 383771

Източник: Център за изследване на демокрацията

Според данни в доклада пазарът на нелегални горива за 2017 г. се движи в границите между 600 и 700 млн. лв., като през 2014 година стойностите са били около 4000 млн. лв.
За разлика от другите криминални пазари, залавянията на нелегални горива са редки и касаят малки количества. За 2017 г. заловените горива (предимно моторни горива) са в размер на 356 хил. литра или под 0,01% от легалния пазар за годината, тълкуват от центъра.

Също така се наблюдава трайна тенденция на ръст при разпространението и употребата на канабис, който е най-популярното психоактивно вещество в страната.
Почти 7% от населението на възраст 15-64 години и около 16-17% от тези на възраст 15-34 години са употребявали марихуана поне веднъж през последните 12 месеца.

Жътварите на канабис от Криводолско се оказаха кмет и общински съветник

Жътварите на канабис от Криводолско се оказаха кмет и общински съветник

Двамата били там случайно... със 75 кг обрана реколта

Според доклада годишният оборот на пазара на марихуана за 2016 г. е около 284 млн. лв., докато през 2012 г. е бил не повече от 185 млн. лв.

Снимка 383770

Източник: Център за изследване на демокрацията

Ръст се отчита и при потреблението на секс услуги в страната. Увеличението - от 2.9% през 2013 година до 6.9% потребители през 2017 година, пишат от центъра, като допълват, че за изминалата година общият оборот от тази дейност възлиза на приблизително 257 млн. лв.

Все по-бързият и лесен достъп до интернет базирани услуги, има пряко отражение и върху пазара на секс услуги в България според анализаторите. Преди всичко онлайн рекламата дава възможност за по-евтино привличане на клиенти, тъй като намалява конкурентното предимство за достъп до установени и доходни местоположения. Това обстоятелство, особено в София и чужбина, допринася ефективно за постепенното разпадане на съществуващото картелиране на пазара на сексуални услуги от организираната престъпност и увеличаването на дела на независимите сводници и секс работнички.

Спад на престъпността отчете Младен Маринов

Спад на престъпността отчете Младен Маринов

Люси Иларионов пита кога МВР ще каже кой стреля по него

Според доклада на Центъра за изследване на демокрацията пазарът на телефонните измами също нанася тежки социални щети, макар и делът му да е малък на фона на организираната престъпност в страната. В рамките на 2017 година пазарът на ало-измами е бил в размер от 5 до 7 милиона лева.

Корупцията и изпирането на доходи от престъпна дейност затвърждават своята роля на пресечни точки на всички престъпни дейности, става ясно от доклада.

"Организираната престъпност в България продължава да използва корупцията като инструмент за улесняване на нелегалната дейност и за избягване на наказателното правосъдие, като особено засегнати са структурите на правоприлагащите институции, правосъдната система и държавната администрация на местно ниво. Въпреки спада в общия обем на престъпните доходи в криминалните пазари, те продължават да представляват заплаха за легалната икономика. По-голямата част от престъпните мрежи в България контролират легални бизнес структури, което улеснява изпирането на пари. Поради това, степента на проникване на организираната престъпност в легалната икономика е значително по-голяма от равнището, наблюдавано в Западна Европа", констатират още от Центъра за изследване на демокрацията.

Първанов: Борбата с престъпността няма резултат

Първанов: Борбата с престъпността няма резултат

Няма никакъв респект от държавата