Състоянието на борбата с корупцията през 2019 е притеснително, гласи Годишният мониторингов доклад на Антикорупционния фонд (АКФ). Докладът е ежегодно гражданско наблюдение за нарушения по високите етажи на властта и оценка за конфликт на интереси на КПКОНПИ. Той е съставен на база на обществено известна информация.

Разследване, поместено в Годишния доклад на Антикорупционния фонд (АКФ) беше причина журналистът Николай Стайков и семейството му да получат заплахи. Важно е да не чувстват безнаказани тези, които си позволяват да правят подобни неща. Това заяви д-р Филип Гунев при представяне на Доклада.

В Германия, когато главният прокурор си позволи да разследва журналисти, министърът на правосъдието заяви: "В Германия ние не разследваме журналисти за това, че си вършат работата". Главният прокурор на Германия подаде оставка. В някои страни свободата на словото има предимство дори при определени случаи на разкриване на квалифицирана информация.

В България този институционален етос отсъства, заяви юристът Атанас Славов, който е един от съавторите на Доклада.

Има само три осъдителни присъди от разгледаните казуси. Получените наказания нямат ефективно изпълнение. Нито една от тези присъди не е постигната през последните 2 г. - това е първият извод от Годишния доклад на АКФ, заяви един от неговите автори - Андрей Янкулов.

Половината от казусите касаят министри, зам.-министри, зам.-председатели на парламента, председатели на знакови съдилища и на държавни агенции.

Три казуса са прекратени от прокуратурата на досъдебна фаза. От останалите 27 казуса, 11 са или на досъдебна фаза, или развитието им е неизвестно към настоящия момент и нямаме информация какво се случва с това разследване, каза Янкулов.

Осем са казусите на първа инстанция без произнесена присъда, а другите 8 са на втора или трета инстанция с невлезли в сила 5 осъдителни и 3 оправдателни присъди.

За корупционни престъпления се разглежда не само подкуп, но и всички престъпления от длъжностни лица, нарушения на служебни престъпления, безстопанственост, широк набор от потенциални престъпни поведения - като широк смисъл престъпни поведения.

Окончателните оправдателни съдебни актове са седем. Постановени са преимуществено по несъставомерни обвинения - т.е. било е повдигнато обвинение за нещо, което според съда не съставлява престъпление. Приблизително една четвърт от общия брой (единадесет от четиридесет) от разгледаните случаи се намират все още на досъдебната фаза на процеса или съдбата им е напълно неизвестна, казват авторите на доклада.

Анализът на практиката на КПКОНПИ през 2019 г. показва, че решенията, с които е установен конфликт на интереси, са по-малко отколкото през 2018 г. - 14 решения за 2019 г. спрямо 28 решения през 2018 г.

В практиката на КПКОНПИ за 2019 г. продължава да доминира формалистичният подход - често липсва цялостно изследване на възможни свързаности, които водят до влияние и зависимости при осъществяване на правомощия по служба.

Има 162 решени случая, при тях 14 са с установен конфликт на интереси. През 2017 г. решените случаи са били само 69.

Ефективността нараства, но се съмнявам, че това води до промяна на средата, каза Славов. Той даде пример с групата казуси - "Апартамент гейт" - закупуването на луксозни имоти на преференциални цени от министри, зам.-министри и лица от висшия ешелон. В нито едно от решенията по тези случай няма установен конфликт на интереси. Част от лицата бяха освободени от заеманите постове, каза той. Антикорупционната комисия дори не си направи труда да заложи експертна оценка, каза той.

Славов даде пример и за ползване на разследванията за конфликт на интереси в междуинституционален спор. Не е установен конфликт на интереси от президента Радев в качеството му на командващ ВВС, но този казус бе ползван в конфликта на главния прокурор Иван Гешев и президента. СРС бяха оповестени с цел да се възбуди съмнение, че президентът под някаква форма е извършил нарушение, каза Славов.

Той съпостави с друг казус за разследване на конфликт на интереси - бившият председател на Антикорупционната комисия - Пламен Георгиев беше посъветван от премиера да излезе в отпуска, (когато течеше разследването за неговата тераса - б.р.) и след това подаде оставка. За седмици беше прокурор, а след това бе назначен за генерален консул в чужбина, припомни Славов.

На всички беше ясно, че Сотир Цацаров ще оглави Антикорупционната комисия, той нямаше реална конкуренция. Търсенето на подкрепа от политически партии е спорно, но фактът е факт, припомни Славов.

Антикорупционната комисия продължава да не дава достатъчно гаранции за политическа независимост е един от изводите в доклада, каза Атанас Славов първият извод от документа.

Вторият извод е, че Антикорупционната комисията ползва СРС извън целите на наказателния процес. Така използвани данни бяха публикувани - казуса с президента - таза възможност за ползване на СРС извън наказателното производство трябва да се преосмисли.

"Да се постави акцент на хората, заемащи публични длъжности в администрацията - те подлежат на проверка от Инспекторатите. Този подход не е достатъчен, крие рискове от злоупотреба с власт", каза Славов. Не всички инспекторати отговарят на изискванията за численост, допълни той.

Настоящият доклад има две части: анализ на 40 знакови наказателни дела в досъдебна и съдебна фаза за периода 2014-2019 и оценка на решения по сигнали за конфликт на интереси на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за 2019 г.

Съществуващият консултативен орган - Националният съвет за антикорупционни политики е заседавал веднъж през цялата 2019 г. Това трябваше да е годината, в която изработва новата антикорупционна стратегия за следващите 5 г. Информация за него не е достъпна на сайта на МС. Липсата на актуална информация в период, който е важен за следващия програмен период показва определени отношения, допълни Атанас Славов.

Годишният мониторингов доклад на АКФ за 2019 "Антикорупционни институции: активност без видими резултати" е изготвен по проект, подкрепен от Фондация "Конрад Аденауер" по Програма "Върховенство на закона за Югоизточна Европа".