Върховният административен потвърди изцяло отмяната на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Самоков от 2017 г.

Решението на първа инстанция е на Административен съд София - област.

Наредбата е била приета с решение на Общинския съвет в града на 20 юли 2017 г. и изменена и допълнена на 17 май 2018 г.

Върховните магистрати споделят изводите на първоинстанционния съд, че при приемането на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Самоков е допуснато съществено процесуално нарушение. Причината е, че е нарушено правило, съграсно което се изисква проектът да бъде публикуван заедно с ясни мотиви. Липсата на мотиви е съществено нарушение, посочват от ВАС и допълват, че обосноваността, откритостта и съгласуваността са законови принципи на нормативната дейност на органите на местното самоуправление.

Магистратите подчертават, че местните власти регулират и управляват местните обществени дела в полза на своето население, а посочените принципи са гаранция за тази цел на местното самоуправление.