Съдиите от Върховния административен съд Светослав Славов и Николай Гунчев са участвали в законно организиран лов, проведен по Закона за лова и опазване на дивеча, като са представили необходимите разрешителни за притежание и употреба на ловно оръжие.

Toва обясняват от ВАС във връзка с публикация в "24 часа"" със заглавие "Съдии ходили на лов в имот на Миню Стайков, докато е в ареста".

В груповия лов са участвали лица без връзка с двамата съдии и които те не са познавали.

В съобщението си от ВАС уточняват, че всеки ловец, който е член на Ловно-рибарския съюз, има редовен ловен билет и разрешително за оръжие, има право да ловува в цялата страна, като не е задължен да знае кой е концесионерът на обекта.

Те са категорични, че участието на двамата магистрати в проведения по законовите правила групов лов няма отношение към правораздавателната им дейност.

От съда обясняват още, че посоченото в материала първоинстанционно административно дело № 4268/2013 година е образувано през 2013 година, като решението е взето от тричленния състав с пълно единодушие и по него няма особено мнение. С него е потвърдено решението на Комисията за защита на конкуренцията.

Страните по административното дело не са упражнили правото си на жалба срещу това решение и същото е влязло в сила. Касае се за производство, развило се пред ВАС преди повече от 5 години.

Съдиите от ВАС решават на свой доклад по над 200 дела годишно (в това число съдиите Светослав Славов и Николай Гунчев), отделно се произнасят по докладите на колегите си в петчленни, седемчленни, смесени състави, както и по секретни дела.