Съдия Румяна Ченалова е обявена за общодържавно издирване след като нито един от обявените като актуални адреси не са се оказали такива.

Това е установено, след като служители на Съдебна охрана в София и в Стара Загора са се опитвали да намерят съдия Ченалова и да я доведат принудително за разпит, след като тя не се е явила доброволно.

Припомняме, на 22 януари съдия Румяна Ченалова бе отстранена с решение на Висшия съдебен съвет за срок от 6 месеца, заради образувани две дисциплинарни производства срещу нея.

Проверка на работата на съдия Ченалова започна след сигнал на френския посланик в България Ксавие Лапер дьо Кабан за използване на съда за отнемане на френска фирма. Т.нар. скандал „Белведере" провокира още 6 сигнала във ВСС за работата на Ченалова по търговски дела, включително едно от тях и шумното дело по обявяване в несъстоятелност на телевизия 7 дни и работата на синдика от Бургас Велков.
Името на съдия Ченалова се свързва и с шумния в началото, но разточил се във времето процес срещу бившата барета Алексей Петров.

От Софийска градска прокуратурат информират за целия процес до обявяването на Ченалова за общодържавно издирване.

На 26.02.2015г. Софийска градска прокуратура е образувала досъдебно  производство срещу Румяна Ченалова. Обвинението е за престъпление по служба и за документно престъпление (чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 НК и по чл. 311, ал. 1 НК).

Месец по-късно, на 25.03.2015 г., на Румяна Ченалова лично срещу подпис е връчена призовка за явяване в качеството на обвиняемо лице.
В призовката са посочени час 10.30 ч. и дата - 31.03.2015 г. Определени са и резервни дати - за 02.04.2015 г., 06.04.2015 г., 09.04.2015 г. и 20.04.2015 г.

На 30.03.2015 г. в прокуратурата са депозирани 2 молби. В едната Румяна Ченалова сочи уважителни причини за невъзможността адв. Станимир Ченалов, да се яви като неин защитник по настоящото производство през периода 31.03.2015 г. - 04.04.2015 г.

В същата молба Ченалова моли да се промени часа за извършване на процесуалните действия на 06.04.2015 г. от обявения час - 10.00 ч. в друг определен за същия ден между 9.00 - 9.30 ч. или след 15.30 ч.

Другата молба е подадена от упълномощения адв. Ченалов, в която се изброяват свободни дни, в които може да се яви като защитник и няколко работни, в които е служебно ангажиран.

Молбата на Румяна Ченалова е приета, което е наложило връчване на нова призовка на 31.03.2015 г. за дати 06.04.2015 г. в 9.10 ч. и резервни дати: 08.04.2015 г.,15.04.2015 г. и 17.04.2015 г. от 9.30 ч.

На 06 април адв. Ченалов се е явил в Софийска градска прокуратура и е депозирал молба, в която е посочил, че поради влошаване на здравословното състояние на 2 и на 3 април. Румяна Ченалова е посетила д-р Сталева - лекар специалист, лекуваща я от 10 години, като същата я е насочила за явяване пред ЛКК в гр. Ст. Загора на 06.04.2015 г. в 11 ч. Това е възпрепятствало явяването й за разпит на 6 април.

В края на работния ден адв. Ченалов е депозирал и болничен лист № 20150151730, издаден от ЦПЗ Ст. Загора ЕООД, СЛКК-ДКЗ и копие на страница от лична амбулаторна карта на Румяна Ченалова. В болничния режим е отразен режим на лечение: "Домашен - амбулаторен".

В представените медицински документи не е отбелязано, че заболяването на Ченалова не й позволява да се яви пред разследващите органи. Заради това са разпитани лекарите, подписали медицинските документи, както и личния лекар на Ченалова д-р Сталева. Разпитаните лекари са заявили, че  възприетото от тях здравословно състояние на Румяна Ченалова не е пречка за явяването й пред разследващите органи и органите на съдебната власт.

Според това разследването е установило, че за неявяването си на 6 април в 9.10 ч. за разпит Румяна Ченалова няма уважителни причини.

Това предизвиква заповед за Областна дирекция "Охрана"-София и Областна дирекция "Охрана"- Стара Загора да доведе принудително лицето.

На резервната дата 08.04.2015 г. Румяна Ченалова отново не се явила, като на същата дата са постъпили нови две молби. Едната молба е от Румяна Ченалова, в която е посочила, че чрез адвоката си е представила болничен лист, удостоверяващ временната й нетрудоспособност за периода 06.04.15 г. - 05.05.15 г., като моли да се приеме, че са налице уважителни причини за неявяването й на 08.04.2015 г. Втората молба е от адв. Ченалов, който е посочил, че е представил болничен лист на 06.04.15 г. и съобразно същия подзащитната му е в обективна невъзможност да се яви.

Адв. Ченалов е посочил също, че и той не може да се яви поради служебна ангажираност и е добавил нови дати през м. май за които е ангажиран, а именно: 11.05.2015 г., 12.05.2015 г., 13.05.2015 г. и 25.05.2015 г.

На 08.04.2015 г., около 10.30 ч., лице, което се е представила за Румяна Ченалова се е свързала със следователя по делото, при който телефонен разговор е била отново уведомена, че няма уважителна причина за неявяването си в този ден и че е задължена да се яви. Около обяд позвънило и лице, представящо се за адв. Ченалов, който също е бил уведомен, че явяването на подзащитната му е задължително.

От областна дирекция "Охрана"-София и Областна дирекция „Охрана"- Стара Загора са получени доклади, за това, че при многократно посещение на известните по делото адреси в двата града на 08.04.2015 г и на 09.04.2015 г. Румяна Ченалова не е била намерена, поради което не е изпълнено указанието за принудителното й довеждане.

Направени са запитвания с цел да се установи актуалното местонахождение на Румяна Ченалова. Получените отговори от компетентните органи не посочват други адреси или актуални данни за местонахождението на съдия Ченалова, заради което тя е обявявена и за издирване.

Разследването по досъдебното производство се провежда от Специализираното звено за противодействие на корупцията.

Срещу Румяна Ченалова на 27.02.2015 г. е образувано и друго досъдебно производство за престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 НК.

Информация за престъпленията, в които е обвинена Румяна Ченалова, с оглед защита на тайната на разследването, ще бъде предоставена след предявяване на постановлението й за привличане като обвиняема, посочват още от прокуратурата.