Съдят старши експерт от Държавен фонд "Земеделие" в Плевен за подкупи.

Служебните задължения на обвиняемата били свързани с проверки на място относно плащанията на бенефициентите по европейските фондове. При установяване на несъответствие между заявените парцели и показанията за реалното им състоянието, видими от сателитни снимки, се назначавали проверки на място. След извършването им съответният експерт издавал контролен лист, въз основа на който се осъществявала преценка за оторизация на плащанията към бенефициента.

През септември 2019 г. обвиняемият бил определен да извърши проверка на място на земи, посочени в две заявления за подпомагане - на търговското дружество "Н.49" ЕООД и на земеделски производител в с. Бутан, област Враца. Той обаче се обадил на представителя на фирмата, като го предупредил за нея. На срещата проверяващият не знаел, че другият мъж го записва на телефон. След извършване на съответните замервания на терен той заявил на проверявания, че остава да се извърши дистанционната проверка на непроверения му парцел, като, ако иска тя да мине по-бързо и само административно, трябва "да почерпи". Уточнил сумата в размер от 400 до 500 лева и му оставил телефонния си номер.

С действията си той опитал да измами бенефициента, тъй като извършването на дистанционните проверки било извън компетенциите на служителите на регионалния технически инспекторат на ДФЗ. Освен това крайните срокове на проверките били фиксирани предварително в Интегрираната система за администриране и контрол.

Същия ден обвиняемият обходил част от парцелите, заявени от другия земеделски производител, и установил несъответствия, които били основание за финансова корекция при одобрено подпомагане. Експертът се обадил на бенефициента и на последвала среща с него го информирал за нередности. Предложил му те да не се документират срещу 1000 лева. За неправомерните действия на служителя на регионалната структура на ДФЗ били уведомени съответните органи и започнало досъдебно производство в Окръжната прокуратура във Враца.

На среща пред магазин в с. Бутан земеделецът дал на обвиняемия исканата от него сума, като парите били предварително белязани от органите на ГД "Борба с организираната престъпност". Корумпираният служител на ДФЗ ги взел, след което бил задържан.

Обвиняемият се е признал за виновен.