Окръжната прокуратура в Благоевград внесе обвинителен акт срещу кмета на Петрич Вельо Илиев във връзка с продажбата на общински имот през 2004 година.

Според обвинението той е превишил правата си с цел да набави облага за „Анек" ООД, като на 4 февруари 2004 г. е сключил договор с петричката фирма за покупко-продажба на общински имот с площ 636 кв. м. на цена от 3 800 лева.

Продажбата на имота нарушава Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Петрич, тъй като е осъществена, без да е имало разрешение на Общинския съвет за промяна статута на имота от публична общинска собственост в частна общинска собственост. Не е имало съгласието на общинските съветници за извършване на сделката, а кметът не е бил оправомощен за сключването й.

Съгласно обвинителния акт в резултат от сключването на сделката са възникнали вредни последици в размер на 6 555 лева, които са разликата между реалната цена на имота - 10 355 лева, и продажната - 3 800 лева.