Районна прокуратура - Благоевград е предала на съд В.А. (на 55 години) по обвинение зa системно неполагане на грижи за децата ѝ, съобщиха от прокуратурата.

След извършено проучване от отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" - Сандански на майката и биологичния баща Б.Д., е констатиран риск за двете деца и те са настанени в приемно семейство в с. Катунци, община Сандански.

През юни 2013 г. обвиняемата А. е депозирала молба, чрез която изразила желание да полага грижи за сина си и дъщеря си.

След смъртта на биологичния им баща - Б.Д. през 2014 г., жената изпаднала в затруднение да осигурява потребностите на двете деца, поради което заминала да работи в Гърция. Момчето и момичето тогава били оставени на грижите на законния им баща - И.А., който впоследствие подал молба в отдел "Закрила на детето" за настаняването им в Център за настаняване от семеен тип - Благоевград.

До януари 2017 г. синът на обвиняемата е бил в приемно семейство. След връщането на момчето в биологичното семейство, в отдел "Закрила на детето" обаче били получени няколко сигнала, че то отсъства от училище поради често боледуване и е оставяно от майка му без надзор, когато тя заминава за  Сандански и София. Подобен сигнал имало и относно сестра му.

При извършените повторни проверки било установено, че за живота и здравето на децата възникнал сериозен риск и е необходимо спешното им настаняване или предприемане на мярка за закрила.