СЕМ отчита като безпрецедентна липсата на предоставена за разпространение чрез мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на цялата страна програма ХОРИЗОНТ.

Това съобщава сайтът на СЕМ.

СЕМ установява, че Българското национално радио е нарушило условията на Индивидуална лицензия съгласно която се задължава да доставя радиоуслугата ежедневно, с продължителност 24 часа. Продължителността на часовия отрязък - почти 5 часа, в който слушателската аудитория не е имала достъп до програма ХОРИЗОНТ, разпространявана ефирно създава предпоставки, в случай на възникнала необходимост, населението да не бъде своевременно уведомено, което пряко рефлектира върху задължението на БНР по Закона за радиото и телевизията (ЗРТ).

Обвиниха техническо лице за спирането за 5 часа на БНР

Обвиниха техническо лице за спирането за 5 часа на БНР

Това стана ясно след приключилата проверка

Независимо от това и с оглед статута на БНР като национален обществен доставчик на радиоуслуги, липсата на предоставяна за разпространение програма нарушава и основен принцип за гарантиране правото на информация, отново произтичащ от ЗРТ. Предвид всичко изложено, Съветът за електронни медии ще предприеме необходимите действия по реда на надзора, като ангажира административнонаказателната отговорност на Българското национално радио, представлявано от генералния директор Светослав Костов, за нарушение на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията и издадената индивидуална лицензия за радиодейност. Прокуратурата ще бъде сезирана за радиото.

ДАНС приключила с работата по казуса с БНР

ДАНС приключила с работата по казуса с БНР

Това стана ясно от думите на председателя Димитър Георгиев

Припомняме, проверката беше разпоредена от главния прокурор Сотир Цацаров. Причината е, че БНР е със статут на стратегически обект, който има мисията да информира населението в случай на кризи.