Националният омбудсман за трети път ще се обърне към Конституционния съд с искане за отмяна на въведения ДДС, с който се натоварват гражданите, които търсят защита и реализация на своите права и законни интереси чрез адвокат, нотариус или частен съдебен изпълнител.

Ганев беше сезиран от председателите на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара и Камарата на частните съдебни изпълнители с искане за отмяна на облагането с ДДС на дейността на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители

Днес в сградата на омбудсмана се проведе последното заседание по казуса на работна група, свикана от Гиньо Ганев, в която взеха участие общественици, представители на граждански организации, юристи и експерти в областта на данъчното право.

Правото на омбудсмана на Република България да сезира Конституционния съд беше въведено с конституционните промени от март 2006 г., коментират от администрацията на Ганев.
Това негово правомощие има за цел да осигури на гражданите още един път за защита на техните права, когато те се засягат от законови текстове.