Евгени Диков, директорът на Националната следствена служба и заместник на Главния прокурор по разследването, е предложението за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите.

Кандидатурата на Евгени Диков е предложена от 17 следователи и е първата номинация за изборен член на ВСС от квотата на магистратите.
В мотивите на предложителите е посочено, че Евгени Диков притежава необходимите лични, професионални и нравствени качества да бъде избран за член на Висшия съдебен съвет.

Предложението е депозирано във ВСС на 20.02.2017 г. при спазване на изискванията и правилата, включително и с приложено писменото съгласие на кандидата.

Общото събрание на следователите за избор на член на ВСС ще се проведе в две последователни съботи на 13.05.2017 г. и на 20.05.2017 г.

До момента не са постъпили предложения за издигане на кандидатури за членове на ВСС от квотата на прокурорите, съобщават още от пресслужбата на ВСС.
Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС ще се проведе в две последователни съботи на 27.05.2017 г. и на 03.06.2017 г.