Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу трима участници в организирана престъпна група за данъчни престъпления, ръководена от адвокат, който е бил и председател на Районен съд.

Спрямо доказателствата в обвинението групата е създадена през месец октомври 2010 г. и е действала на територията на цялата страна, най-вече в Сандански, Благоевград и София.

Престъпната дейност на групата е била прекратена на 20 юли 2016 година. Тогава участниците в престъпния сговор са били задържани в хода на специализирана полицейска операция под ръководството на Специализирана прокуратура.

Спецпрокуратурата е установила още, че преди сформирането на групата нейният бъдещ ръководител и един от другите двама участници били съсобственици и управлявали фирма за търговия с разнообразни стоки. Основната дейност на фирмата обаче била придобиване и отдаване под наем на недвижими имоти в Сандански и София. След като фирмата придобила голям брой недвижими имоти и оборотите скочили рязко, двамата съсобственици решили да организират схема за заобикаляне на закона и избягването на плащане на ДДС.

За целта участниците сключвали фиктивни сделки с т. нар. "кухи фирми".

По инициатива на ръководителя на групата, който е бил и председател на Районен съд в страната, за кратко са били регистрирани над 10 такива кухи фирми, чиито "собственици" и "управители" най-често ставали лица от ромски произход срещу дребни възнаграждения.

Шефът на групата лично се занимавал с разпределянето на задачите на останалите участници в сговора. Той решавал какво дружество и кога да се регистрира, кой да е негов пълномощник, кога да се включи в схемата за минимизиране на данъчните задължения, до кога да се използва и с кое друго контролирано дружество да се замени след компрометирането му.

Участниците имали строго определени функции.

Единият получавал задачите от ръководителя, указвал на счетоводителите на контролираните дружества кога какви фактури и за какви услуги да издадат, за кои лица да изготвят трудови договори от името на фирмите "бушони", така че да се заблудят контролните органи, че фирмите имат кадрова обезпеченост.

Другият участник пък придружавал лицата с нисък социален статус до нотариус за заверка на документи за учредяване или придобиване на едно или друго контролирано дружество. Той им предавал документи за подпис, с които да се симулира търговска дейност, придружавал ги до банкови офиси за откриване на сметки и за финансови операции, за което им давал на дребни суми от 40-50 лв., предвидени и осигурени от ръководителя.

Вследствие на дейността на престъпната група от данъчни измами са нанесени щети на държавния бюджет в особено големи размери. Щетите се изчисляват на 646 840,52 лева.

Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.