Нелегални зъботехнически лаборатории предлагат некачествени и дори опасни услуги на своите клиенти. Същевременно нормативната уредба в България не предлага почти никакви възможности тези лаборатории да бъдат санкционирани.

Това обясниха по време на пресконференция на стоматолози и зъботехници, съобщи zdrave.net.

Председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков коментира, че нелегалните лаборатории обикновено се помещават в жилища, гаражи и мазета. Той допълни, че тези предприятия работят благодарение на пациентите, които ги посещават заради по-ниските цени. Заедно с нелегитимните зъботехници работят и стоматолози.

Председателят на Съюза на зъботехниците в България Димитър Цветков обясни, че регистрацията на една зъботехническа лаборатория в България е сложен процес и минава през различни етапи.

За да работи, тя трябва да отговаря на редица изисквания и условия, включително посочените от директива на Европейската комисия. Законите в България обаче не уреждали добре въпроса какво се прави в случаите, когато лабораторията не отговаря на условията. Регионалните центрове по здравеопазване можели да се намесят едва след подаването на жалба от страна на пациентите. Такива обаче нямало.

Действията на контролните органи по сигнал също били затруднени, защото никой не ги допускал в частните жилища, където обикновено се помещават нелегалните лаборатории. За да ги пуснат в жилището било необходимо съдействието на прокуратурата.

От СЗБ съобщиха, че досега е била направена само една успешна проверка на такива лаборатории в Пловдив.

След сигнал на съюза от местното РЦЗ са закрили 5 лаборатории, като са наложени и глоби от по 5 хил. лв. Освен че работели без регистрация се оказало също така, че зъботехническата дейност в една от тях се извършва от студенти-зъботехници, което е абсолютно противозаконно.

Незаконно било и това, че някои от зъботехниците извършват стоматологична дейност.

Д-р Шарков обясни, че пациентите не бива да се подлъгват от ниските цени на услугите в лабораториите. Много често те са такива заради некачествените материали, с които се работи в нелегалните кабинети. Това от своя страна създава сериозен риск за здравето на пациентите.

Стоматолозите и зъботехниците съобщиха, че за да се разреши проблема са необходими промени в законодателството и активното съдействие на пациентите, които трябва да сигнализират, когато станат свидетели на нередности.