Потребителската такса при личния лекар и стоматолог става 2 лева 20 стотинки, съобщиха от Националната здравноосигурителна каса.

Това се налага заради определената за 2008 г. минималната работна заплата в размер на 220 лв.

Според Закона за здравното осигуряване потребителската такса е 1 процент от минималната работна заплата.

За всеки ден болнично лечение пациентите плащат по 2 процента от минималната работна заплата- т. е. по 4,40 лева, но за не повече от 10 дни годишно.

Съгласно Националния рамков договор, за едно посещение в медико-диагностичната лаборатория се плаща цена, определена от изпълнителя.

Тя обаче не може да бъде по-висока от 2 лв.

От плащане за вземане на биологичен материал се освобождават лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и за социални грижи.