Председателят на Общото събрание на съдиите в 8 ч. обяви началото на изборния ден, в който ще се проведе повторното гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от състава на Съдийската колегия.

Гласуването ще продължи до 18 часа, като съдиите заявили желание да упражнят правото си на глас чрез системата за електронно дистанционно гласуване, ще използват същите талони, които са използвали при първото гласуване вчера.

Гласуването с хартиени бюлетини ще се извършва в централното фоайе на Съдебната палата на бул. "Витоша" №2.

Към 16.00 ч. избирателна активност при повторното гласуване за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите е 76.23 %, което е 1 706 от 2 238. 1 300 са гласували електронно, а 406 - с бюлетини. 

Към 14 ч. избирателна активност е 66,31%, което в абсолютно изражение са 1484 души. 1140 от тях са гласували електронно, а 344 - с бюлетини.

В първия тур гласуваха 1952 от имащите право на глас 2238 съдии. Само Цветинка Пашкунова беше избрана за член на ВСС. Съдията във Върховния касационен съд получи 988 гласа, което е повече от половината от действителните гласове. 

Цветинка Пашкунова е избрана за член на ВСС

Цветинка Пашкунова е избрана за член на ВСС

Тя единствена събра над 50% от гласовете

Днес съдиите ще избират измежду 26-ма кандидати в изборната процедура:

Атанаска Младенова Дишева - съдия във Върховен административен съд, Боряна Ангелова Димитрова - председател на Окръжен съд - Бургас, Вера Цветкова Кънева - съдия в Апелативен съд - София, Владимир Григоров Вълков - съдия в Софийски районен съд, Георги Йовчев Георгиев - съдия в Апелативен съд - Варна, Емил Иванов Дечев - съдия в Софийски градски съд, Ерна Жак Якова - Павлова - председател на Районен съд - Варна, Илияна Тодорова Балтова - съдия в Апелативен съд - Бургас, Калин Кирилов Баталски - съдия в Окръжен съд - Кюстендил, Красимир Петков Шекерджиев - съдия във Върховен касационен съд, Красимира Неофитова Милачкова - съдия в Административен съд - София-град, Красимира Пенева Костова - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, Любомир Симеонов Нинов - съдия в Районен съд - Варна, Методи Орлинов Лалов - съдия в Софийски районен съд, Мирослав Архангелов Йорданов - съдия в Районен съд - Русе, Мирослав Милчев Начев - председател на Окръжен съд - Кюстендил, Николай Гунчев Гунчев - съдия във Върховен административен съд, Олга Зафирова Керелска - съдия във Върховен касационен съд, Пламен Христов Дацов - съдия в Апелативен съд - София, Райна Петрова Мартинова - съдия в Софийски районен съд, Роман Тодоров Николов - съдия в Районен съд - Брезник, Светлозар Георгиев Рачев - съдия в Административен съд - Габрово, Севдалин Иванов Мавров - съдия във Върховен касационен съд, Станислав Петров Георгиев - заместник-председател на Апелативен съд - Пловдив, Татяна Борисова Жилова - съдия в Административен съд - София-град и Янко Манолев Янев - председател на Апелативен съд - Велико Търново.

Ако при повторното гласуване не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство, за избрани се смятат онези от тях, които са получили най-много гласове.