Трима арестувани и над 550 тона са конфискуваните фалшиви пестициди в Европа, 6 367.575 литра и 4 333.807 кг са задържаните в страната нелегални продукти за растителна защита. Това са най-големите количества нелегални и фалшиви пестициди, конфискувани в операцията на Европол SILVER AXE ІV през 2019 г., съобщиха от МВР

Операцията е подкрепена и от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Това са 1,5 пъти повече количества в сравнение с миналата година - 360 тона. За периода от 25 февруари до 25 април 2019 г. са проверени важни морски пристанища, летища и сухопътни граници, както и съоръжения за производство и преопаковане.

Задържаните при проверки във вътрешността на страната ни продукти са многократно по-големи от тези през миналата година.

При съвместна проверка на БАБХ и полицията в областите Силистра, Благоевград и Пловдив са съставени актове за нарушение.

В Силистра е имало нерегламентирана търговия и преопаковане на продукти за растителна защита. Съхранявани са пестициди с изтекъл срок на годност в два нерегламентирани обекта. Задържани са 2 612.475 л продукти за растителна защита, а 437.57 кг са поставени под възбрана. Съставени са 2 акта за установяване на административно нарушение за нерегламентирана търговия. В Пловдив има нарушение с реклама на неразрешен продукти за растителна защита, за което е съставен акт.

При съвместни действия между Агенция "Митници" и БАБХ за периода на операцията са задържани 257.5 л и 31.3 кг неразрешени продукти за растителна защита с произход Турция и Русия. В рамките на тези проверки са констатирани 70 нарушения. Издадени са 55 предписания и са съставени 5 акта за административно нарушение за нерегламентирана търговия и реклама.

От 28 февруари до 26 април 2019 г., инспекторите по растителна защита на БАБХ са направили 724 извънредни проверки за нелегални препарати за растителна защита на обекти за производство, търговия и преопаковане на продукти за растителна защита. Проверили са 376 нерегламентирани обекти. Обектите на земеделски стопани, където са употребени нелегални пестициди са 348.

При проверките на земеделски стопанства не е установена употреба и съхранение на нелегални Препарати за растителна защита. Установени са 29 нарушения на Закона за защита на растенията, които нямат връзка с целта на провежданата международна операция.

Проверките на БАБХ и ДАНС са продължили и след международната операция. При тях са открити 3 544.88 л и 3 858.9 кг нелегални ПРЗ, с произход Турция, Гърция и др. В нерегламентиран склад на територията на област Пазарджик са задържани 2 304.07 литра и 1824.3 кг неразрешени продукти за растителна защита без етикет на български език. Открити са 954.575 л и 271 кг неразрешени продукти за растителна защита с етикет на български език, 136.735 л и 1 410.6 кг продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност и 149.5 л и 353 кг неправомерно преопаковани продукти за растителна защита (без дата на производство и партиден номер на етикета).

В тазгодишната операция участваха 29 държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Обединеното кралство и Украйна.

Страната ни се включва за втори път в международната операция SILVER AXE. В акцията се включиха Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Главна дирекция "Национална полиция" и Агенция "Митници".

По време на операцията във вътрешността на страната се включиха и от Главна дирекция "Национална полиция" и ДАНС в обекти за производство, търговия и преопаковане на ПРЗ. По време на международната акция, БАБХ направи засилен контрол върху вноса на нелегални продукти за растителна защита на ГКПП, съвместно с Агенция "Митници".