925 лица са с неприведено изпълнение на наказание "лишаване от свобода". Това каза главният прокурор Сотир Цацаров по време на заседанието на Правна комисия в Народното събрание.

В тази бройка влизат и 3 души, които имат присъда "доживотен затвор", но не са в затвора. Най -голям - около 1/5 - е броят на укрилите се осъдени за престъпления против транспорта - 198 лица. Сравнително висок е този брой и на осъдените за кражби - 168 лица. За престъпления, засягащи половата неприкосновеност - 153. В общия брой лица от 925 - 62 са с чужди граждани, стана ясно още от думите на Цацаров.

Снимка 344046

Източник: Прокуратура РБ

557 души са с извадена европейска заповед за арест. По думите му относителният дял на укриващите се в чужбина е 700 осъдени лица. За част от тях са събрани данни за променена самоличност и използване на неистински документи за самоличност.

Цацаров посочи, че е бил създаден електронен регистър на осъдените лица с неприведени изпълнения на наказанията. "Целта е регистърът да бъде използван от прокуратурата и от органите на МВР", заяви Цацаров.

Снимка 344045

Източник: Прокуратура РБ

Главният прокурор призна, че определено може да се говори за изключително ниска ефективност при издирването и правоприлагането в тези случаи. Според нето това се дължи и на това, че възможностите за прилагане на Специални разузнавателни средства СРС са малки, както и това, че проследяването с помощта на данни от мобилните оператори също е слабо.

По инициатива на Главния прокурор е създадена съвместна работна група от прокурори, представители на Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието, която следва да подготви проект на Инструкция по приложението на чл. 418 НПК, включително и на експертни предложения за изменение на Закона за специалните разузнавателни средства и на Закона за електронните съобщения, които да позволят използване на СРС и данните от мобилните оператори при издирване на "бегълци от правосъдие".

Главният прокурор е отправил предложение до министъра на вътрешните работи за създаване на открит, общодостъпен сайт /"издирва се"/, който да съдържа данни, включително и снимки, на всички издирвани от МВР лица - не само на бегълците от правосъдие, а и на обявените за издирване по молба на техни близки, както и изчезнали лица.

Снимка 344044

Източник: Прокуратура РБ