Главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Съдийската колегия на ВСС искане за временно отстраняване от длъжност на съдия Люба Петрова от Районен съд Раднево, заради повдиганото й обвинение за документно престъпление.

Искането се основава на доказателства, събрани в рамките на разследване на Специализирано звено "Антикорупция" - СГП, по което на 12 май е повдигнато и предявено обвинение на съдия Петрова.

Наказателното производство срещу Люба Петрова е за девет престъпления - за лихварство, лъжесвидетелстване, измама, документно престъпление и престъпление по служба. Делото все още се разглежда от първоинстанционния съд - Софийски градски съд.

Съдия Люба Петрова е привлечена като обвиняема за това, че в периода 29 - 30 март в Раднево, в сградата на Съдебната палата, като длъжностно лице - съдия в Районен съд-Раднево, съставила официален документ с невярно съдържание.

Става въпрос за протокол от съдебно заседание, проведено на 29 март по частно наказателно дело за принудително настаняване на лечение, в който удостоверила неверни обстоятелства и изявления, с цел да бъде използван този документ, като доказателство.

Тя е удостоверила неверни обстоятелства и изявления на прокурора и адвоката за прекратяване на производството, което не отговаря на истината. Вписала е и невярното обстоятелство, че е била снета самоличността на вещото лице по делото и че то е предупредено за наказателната отговорност.

Повдигнатото срещу съдия Люба Петрова обвинение касае умишлено престъпление от общ характер, извършено при изпълнение на служебните й задължения на магистрат в Районен съд - Раднево.

"Съгласно чл. 230, ал.1 от Закона за съдебната власт, при повдигане на обвинение срещу съдия, прокурор или следовател за умишлено престъпление от общ характер, извършено при изпълнение на службата, императивно се налага да бъде инициирана и административна процедура пред съответната колегия на ВСС за временното му отстраняване от длъжност до приключване на наказателното производство", се сочи в искането на главния прокурор.

Люба Петрова е назначена с Решение на ВСС по Протокол №17 от 15 май 2002 г., встъпила в длъжност "съдия при Районен съд-Раднево" на 20 май 2002г., след като подписала акт за встъпване в длъжност от същата дата

С Решение по Протокол № 61 от 17 декември 2014 г. на ВСС е отстранена временно от длъжност "съдия" в РС- Раднево - до приключване на наказателно производство, образувано и водено срещу нея.

С Решение по Протокол № 25 от 22ноември 2016 г., на ВСС е възстановена на длъжност "съдия в Районен съд - Раднево", на която позиция тя е встъпила, считано от 1 декември 2016 г. - с подписване на акт за встъпване в длъжност от същата дата.

Главният прокурор настоява Люба Петрова да бъде отстранена от длъжността съдия в Районен съд - Раднево за срок до приключване на воденото срещу нея наказателно производство.