Преди дни на страниците на WebMD HealthNews беше представено ново проучване, според което тютюнопушенето съкращава продължителността на живот и оказва влияние върху неговото качество.

Финландски учени са анализирали данните на 1658 бели мъже, родени между 1919 и 1934 година с еднакъв социално-икономически статус. Резултатите от изследването са публикувани в Archives of International Medicine, съобщава zdrave.net.

Всички мъже в началото на проучването през 1974 година са били в отлично здраве.

Оценени са навиците им на пушене и състоянието на сърдечно-съдовата система. Двадесет и шест години по-късно мъжете са прегледани отново.

 За този период са регистрирани 372 смъртни случая.

Участвалите в проучването непушачи са живeли средно с десет години повече от тежките пушачи (определени с повече от 20 цигари на ден).

Качеството на живот на останалите участници е било измерено с мащабна анкета, включваща данни за физическото функциониране, наличието на нарушения, вследствие здравословни проблеми, нервно-психическата устойчивост, емоционалното благополучие, нивото на социална ангажираност, равнището на жизненост и умора, състоянието на видовете възприятия (зрително, слухово, тактилно).

Най-голямата отчетена разликата е между тези, които не са пушили, и тежките пушачи.

Особено силно това личи в показателите за физическа издръжливост и функционалните ограничения в резултат на здравословни проблеми.

Близо 70% от тежките пушачи през 1974 година са преустановили употребата на цигари до 2000 година.

Въпреки това, учените подчертават, че ефектът от тютюнопушенето в началото на проучването е оказал силно влияние върху смъртта и качеството на живот на участниците.