За последните три месеца Университетска болница „Свети Георги" - Пловдив е на печалба с приблизително 1 млн. лева, като това не е оказало негативно влизание върху качеството на предлаганите медицински услуги. За това съобщи изпълнителният директор доц. д-р Карен Джамбазов пред БНР.

По думите му реализирането на печалбата е вследствие на намаляване на някои разходни пера и извършените съкращения в администрацията и стопанските звена.

Редуцирани са и разходите за медикаменти, като успешно се прилагат генерични форми на лечение. Доц. Джамбазов обясни, че са прекратени неизгодни договори, а от 22 юни до момента ръководството изплаща регулярно дължимите суми към доставчици, с което се гарантира ритмичното снабдяване с медикаменти и консумативи.

Към момента Националната здравноосигурителна каса е изплатила на 100% дължимите суми за отчетена и извършена дейност за периодите януари - май и август - септември 2010 г.

За месеците юни и юли НЗОК е платила 80% дейността на лечебното заведение. Дължимите 20% се очаква да се получат в началото на месец януари 2011г.

За месец октомври Университетската болница в Пловдив очаква да отчете към НЗОК работа по клинични пътеки до определения лимит, което е постигнато с регулиране на плановия прием.

В 36-те клиники, в които има общо 1345 легла и 17 диализни апарата от началото на годината до края на септември т. г. са хоспитализирани 56 538 души и са извършени прегледи на 53 018 амбулаторни пациенти.