Условна присъда получи собственик на фирма, предоставял фалшиви документи за данъчна измама, съобщиха от прокуратурата. Собственикът на търговско дружество, регистрирано в гр. София В.Б., е осъден на три години "лишаване от свобода" с петгодишен изпитателен срок за данъчно престъпление.

Обвиняемият В.Б. бил едноличен собственик и управител на търговско дружество "К.С." ЕООД, регистрирано в гр. София през 2013 г. Когато започнала данъчна ревизия на фирмата, през април 2014 г., той извършил продажба на дружествените си дялове.

Б. декларирал извършване на разнородна дейност, за удостоверяване на която не представил документи и доказателства относно реалността на изпълнението й. Основният й доставчик "Б.Д.К." ЕООД бил дерегистриран по ЗДДС. Не бил обезпечен за извършване на доставките, включени в отчетните регистри на "К.С." ЕООД, не разполагал с търговски обекти, машини, оборудване, транспортни средства, кадрови потенциал, нито други ресурси, необходими за извършване на фактурираните доставки/на стоки и услуги.

Данъчните стигнали до извода, че договорите между тези две дружества били съставени без намерение за реални доставки. Изготвените документи, включително издадените фактури, протоколи/актове, платежни нареждания и разписки, били използвани от обвиняемия Б. с цел отклонение от данъчно облагане на "К.С." ЕООД.

Счетоводното обслужване на "К.С." ЕООД се извършвало от упълномощено от управителя лице. Необходимите справки и декларации били изготвяни и подавани пред НАП въз основа на данъчни и първични счетоводни документи - фактури, договори, протоколи, дневници за покупки, лично предоставяни от обвиняемия. Оказало се, че те са фалшиви и не отразяват реална информация относно размера на дължимия данък за "К.С." ЕООД. Действайки по този начин, В.Б. съзнателно избегнал установяването и плащането на публични задължения (укрит данък) по Закона за данък върху добавената стойност в размер на 101 920 лева.