Варненският апелативен съд наложи условна присъда на лекар, причинил по непредпазливост смъртта на 23-годишна пациентка, съобщиха от Варненския апелативен съд.

Шест години и половина след смъртта на 23-годишна варненка, настъпила след операция на сливици в частна клиника, Варненският апелативен съд отмени оправдателната присъда на първата съдебна инстанция. Магистратите присъдиха на д-р Димитър Габровски, специалист "Уши, нос, гърло", година и половина лишаване от свобода, чието изтърпяване отложи с три годишен изпитателен срок.

Със съдебния акт Апелативният съд във Варна лишава лекаря от правото да упражнява лекарска професия за срок от 2 години.

Втората съдебна инстанция призна вината на лекуващия лекар затова, че през януари 2012 година причинил по непредпазливост смъртта на Дарина Г.

Лекарят не е осъществил следоперативен контрол и наблюдение на локалния и общия статус, жизнените показатели и лабораторните изследвания, неправилно е използвал кръвоспиращ медикамент, не е реагирал адекватно на съобщените му данни за състоянието на пациентката и е прехвърлил грижите за нея на други лица, като е давал нареждания и консултации по телефона.

Лекарят не предприел реанимационни действия. Това е в нарушение на Закона за здравето и медицинските стандарти за ушно-носно-гърлени болести и правилата за добра медицинска практика.

Магистратите от Варненския апелативен съд са записали, че добрата клинична практика и здравни грижи включват адекватна преценка на състоянието на пациента въз основа на историята на заболяването, бързи и точни действия, когато състоянието на пациента изисква това.