Като един от най-рисковите сектори, строителството остава приоритет за проверките на Инспекцията по труда. Въпреки затварянето на обектите и глобите, в Русе нарушенията продължават, съобщи БНТ.

Само при една проверка трудовите инспектори откриват поне по 7 нередности.

Разрастването на строителството на жилищни сгради в Русе води и до повече нарушения в сектора. Само през миналата година са констатирани 800 нередности в строителните обекти, като повечето от тях са били по безопасни условия на труд.

Ирена Николаева, директор на Областната инспекция по труда-Русе обяснява, че най-честите нарушения, които откриват са необезопасени отвори, необезопасени скелета и необезопасени изкопи. Много често захранващи кабели са необезопасени и са по земята и биха могли да създадат риск от поражение от електрически ток.

По време на проверките са открити етажи и цели обекти, които застрашават сигурността на работниците.

По думите на Николаева там, където са установени нарушения, спират обекта до неговото обезопасяване. Така принудително са били прекратени строително-монтажните работи в 4 обекта.

От строителната камара в Русе обясняват, че техническите ръководители на строежите ежедневно извършват инструктаж на работниците, но понякога има пропуски.

Красимир Атанасов, председател на Строителната камара в Русе пояснява, че имат такава система, която да отчита недостатъците и да се измислят мерки за предотвратяване на злополуки.

За неосигуряване на безопасни условия на труд санкциите за работодателите са от 1500 до 15 000 лева.