Служителят на РУМВР-Петрич, полицай в "Охрана на обществения ред", група "Охранителна полиция" е уволнен за тежко нарушаване на служебната дисциплина.

На 28 август, по време на работа и след предварителна уговорка, той и негов познат - служител на областното звено "Изпълнение на наказанията" се насочили към двора на местното РУМВР за да натоварят част от складирания там след поредица полицейски акции конфискуван канабис, но са забелязани от постовия.

Общото количество марихуана, което двамата се надявали да откраднат безнаказано е 3,8 кг.

Полицаят "е злоупотребил с правомощията си, разчитайки, че няма да му бъде наложена санкция в качеството му на орган на властта, опетнил е името на институцията и е уронил престижа на службата" е установено в хода на дисциплинарното производство, въз основа на което директорът на ОДМВР-Благоевград комисар К.Титянов прекратява служебните правоотношения с него.