Продължава изграждането на граничния ветеринарен пункт в Брегово, който е един от шестте модерни комплекса в страната, съобщава БНР.

Тези пунктове ще подпомагат контрола на външната граница на Европейския съюз след присъединяването на страната ни.

На площ от 12 декара се строят нови сгради, по европейските стандарти, за ветеринарен контрол и инспекция.

До 20 септември ще бъде завършена сградата за покрита дезинфекция и ще бъде асфалтирана площадката на целия  обект.
Ако строежът продължи с темповете, с които сега се работи, ветеринарният комплекс ще бъде готов преди 15 октомври, когато изтича договореният срок.

Стойността на новия граничен ветеринарно-инспекционен пункт е 1 200 000 евро, което го прави най-голямата инвестиция в тази област.