Спор за улица в курорта "Слънчев бряг" отиде в съда. Акционерното дружество "Слънчев бряг" и община Несебър водят съдебен спор за собствеността на улица "Първа" в курортния комплекс, съобщи БНР.

Отсечката е част от стария главен път Бургас - Варна. Акционерното дружество, което стопанисва инфраструктурата на Слънчев бряг, обжалва решение на Регионалната служба по геодезия, кадастър и картография, според което главната транспортна улица в курорта е вписана като собственост на община Несебър.

Делото е в Административния съд в Бургас. Ищец е Акционерното дружество "Слънчев бряг". Целта е да се установи идентичността на улица "Първа", която в момента е главен път, разделящ източната и западната зона в курортния комплекс. Според адвоката на дружеството Силвия Димитрова, между стария главен път Бургас-Варна и сегашната главна улица в Слънчев бряг, няма пълно съвпадение.

"Това трасе на стария път Варна-Бургас, считаме, че не е идентично с улица "Първа" в обхвата си и габарита, който е нанесен на кадастралната карта.

Тоест, улица "Първа" в кадастралната карта понастоящем обхваща и имоти, които са част от тази територия, предмет на акта за държавна собственост, който е бил предоставен на бившето държавно предприятие "Слънчев бряг" и включва, и зелени площи, тротоари, плочници пред хотели, сегашната велоалея", твърди адвокатката.

Според нея, като бивш държавен път, сега главната улица в Слънчев бряг по закона за общинската собственост, е вписана в кадастралната карта като имот на община Несебър.

Споровете, кой да стопанисва инфраструктурата в Слънчев бряг, продължават вече десет години. В началото на препирнята от акционерно дружество "Слънчев бряг", предложиха на община Несебър да купи улиците, алеите, тротоарите и инженерната инфраструктура в курорта за 47 милиона лева.