"Учебен център по противодействие на високо-технологичната престъпност" ще бъде изграден в Сливен.

Идеята е възникнала по време на семинар на тема "Противодействие на компютърните престъпления",проведен на 12 и 13 март в Сливен, информират от пресцентъра на МВР.

Тази идея ще бъде доразработена през май месец, когато ще се проведе втора такава среща.

Семинарът е организиран от ГДБОП и ОДП-Сливен. В него са участвали експерти от сектор "Компютърни престъпления", представители на прокуратурата, на Държавната комисия по хазарта и на Българската асоциация на музикалните продуценти.

Участниците в семинара са се запознали с актуалните новостив областта на кибер-престъпленията, посегателствата върху интелектуалната собственост, специфичните аспекти в тези направления, наказателното преследване на компютърните престъпления.

Председателят на Държавната комисия по хазарта сподели, че предстои внасянето в Министерски съвет на изменения в Закона за хазарта, които да го направят по-адекватен към съществуващата реалност в България.
Според него този закон не бива да бъде нито крайно либерален, нито прекалено консервативен.

Той визира и една от важните цели, които трябва да бъдат регулирани чрез него - сървърите, на които се разполагат хазартни сайтоведа се ситуирани на територията на България и към тях да има пряк достъп на различните държавни институции и преди всичко на подразделенията на НАП.