Върховна административна прокуратура (ВАП) възложи проверка за качеството на водата в гр. Калофер на министъра на здравеопазването и на министъра на регионалното развитие и благоустройство, съобщават от прокуратурата.

Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите за некачествена питейна вода в питейния водопровод на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Пловдив, собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, снабдяващ жителите на гр. Калофер.

В информацията, цитирана от медиите, се споменава, че има непрекъснато въвеждане на воден режим в града, гражданите недоволстват, че водата е с опасно за здравето качество; че от чешмите тече кал или въобще не тече вода. Твърди се, че проблемът продължава от години и държавата не е предприела нищо за решаването му.

Възложената проверката следва да изясни обстоятелствата и предпоставките, свързани с осигуряване на нормалното и качествено водоснабдяване за питейни и битови нужди в гр. Калофер, както и такива, които имат значение за правилното решаване на проблема.

Жители на Калофер блокират Подбалканския път заради безводие

Жители на Калофер блокират Подбалканския път заради безводие

Хората се оплакват, че имат вода по 1-2 часа на ден

По време на проверката от контролните органи следва да се изяснят и всички други факти и въпроси, свързани с нарушеното водоснабдяване с питейна вода на гр. Калофер, както и да се предотврати настъпването на вредни последици върху здравето на населението.

В резултат на констатациите на двете министерства следва да се предприемат и всички предвидени в нормативните актове административни и административнонаказателни мерки при констатирани нарушения. Ако в хода на работата по случая бъдат установени и данни за престъпление, следва де се сезира компетентната прокуратура и структури на МВР.

Резултатите, нарушенията на съответните нормативни и други актове, предприетите мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, както и наложените санкции следва да бъдат отразени в доклад, който да бъде пратен във ВАП в най-кратък срок.

Калоферци излизат на протест заради чести аварии на водопреносната мрежа

Калоферци излизат на протест заради чести аварии на водопреносната мрежа

Плашат с блокада на Подбалканския път